Program vuxna

Fundamentala programmet

Det fundamentals programmet syftar till att lära dig den totala självförsvars strategi brasilianska jiu-jitsun.  Programmet innehåller 32 lektioner där du lär dig de 60 teknik grupperna som omfattar mer än 200 brasilianska jiu-jitsu tekniker. Teknikerna kommer att rusta dig väl både för självförsvar och tävling. detta är den viktigaste fasen i din träning. Grundteknikerna är de viktigaste teklnikerna för fortsatta framsteg inom jiu-jitsun.

Efter fyra månader kommer du att utveckla din fysiska och psykiska förmåga för att framgångsrikt kunna tillämpa BJJ tekniker som kan bokstavligen rädda ditt liv under en konfrontation. Tillsammans med att dina jiu-jitsu färdigheter blir bättre kommer du också att upptäcka stora förbättringar i din disciplin, ditt självförtroende och din självkänsla, fördelar som varar livet ut.

Krav: Officiell GB dräkt

 

Avancerade programmet

När du får den 3:e gradenpå ditt vita bälte, kan du flytta upp till avancerade programmet och naturligtvis även fortsätta i det fundamentala programmet. Avancerade programmet pågår i 16 veckor och fokuserar uteslutande på jiu-jitsu med dräkt och ger dig möjlighet att ytterligare inom jiu-jitsuns tekniker.

I samband med markteknikerna lär du dig de viktigaste och mest effektiva kast och nedläggningsteknikerna som gör det möjligt för dig att gå från stående till marken. Det avancerade program är mer än en rad isolerade tekniker – läroplanen innehåller en unik metod som gör att du kan förstå kopplingen, kombinationer och övergångar mellan tekniker, förbättra din reaktion tid och förbättra dina färdigheter. I det avancerade programmet kommer du att kunna upptäcka styrkor och svagheter i din tekniska bemästrande och börja skapa din individuella jiu-jitsu.

Förkunskaper: Fundamentala programmet / 3 streck vitt bälte
Krav: Offciell GB dräkt

 

Svartbältes programmet

Med den erfarenhet, kunskap och kompetens som byggts upp under 1,5 års träning kommer du att vara redo att gå med i vårt svartbältesprogram. Varje Gracie Barra elevs  mål, oavsett deras ålder eller teknik, bör vara att gå med i det här programmet eftersom det är den sista vägen för dem att bli ett Gracie Barra svart bälte.

Svart bältes programmet är utformat för att utsätta eleven för flera olika lektioner och olika träningserfarenheter, som gör det möjligt för dig att utveckla en unik stil av brasiliansk  jiu-jitsu, och att ytterligare besmästra stilen. Som ett resultat så undervisas fler tekniker, takten i klassen är högre och mer spännande, nivån på din träningspartner är högre, och sist men inte minst, mer fokus på små detaljer och timing är vad kan hjälpa dig att ta dina framsteg vidare till nästa nivå.

Svartbältesprogrammet innehåller tre olika klasser:
-Gi BJJ klasser
-NoGi BJJ klasser (Submission wrestling)
-MMA

En kort beskrivning av dessa klasser:
-Gi BJJ: Klassen är 90 minuter lång och innehåller takedowns, mark-tekniker, specifik träning och sparring.
-No Gi BJJ: Klassen är 90 minuter lång, och innefattar en rad olika submissions och takedowns från stående ställning, liksomNoGi BJJ mark tekniker.
-MMA: Klassen är 90 minuter lång och är inriktad på att utveckla elevens förhållningssätt till MMA genom den brasilianska jiu-jitsun perspektiv. Positioner, rörelse, grundläggande clincher, mark och submissions är centrala begrepp som ingår i dessa lektioner.
Krav: Blått bälte eller högre.
Krav MMA: Tandskydd, godkända handskar och benskydd.