GB Trivselregler

Dessa regler ska följas om du tränar hos oss. Vi har reglerna för att undvika skador och av hygeniska skäl. Övriga regler handlar om hur man uppför gentemot instruktörer och träningskamrater.

1.   Du skall inte gå upp på mattan utan instruktörens tillåtelse .

2.   Säg till instruktören om du ska lämna mattan.

3.   Du skall stänga av mobiltelefonen innan  träningen.

4.  Visa respekt för din instruktör och dina träningskompisar och kom i tid till träningen.

5.   Du skall inte störa pågående träning, prata tyst utanför mattan.

6.   Du skall vara med på alla övningar på passet. Om du inte kan delta i  alla övningar p.g.a. skador, lätta förkylningar med mera, säg till innan   passet.

7.   Du skall visa hänsyn när du är på mattan, det är inte roligt att träna med någon som medvetet försöker skada sim träningspartner. Vi är där för att ha kul inte skada varandra.

8.   Du ska inte visa dina träningskamrater tekniker som instruktören ännu inte instruerat.

9.   Du skall vara uppmärksam på det instruktören visar och säger.

10.  Du skall endast träna det instruktören visar.

11.   Du skall inte göra motstånd och hålla emot när din träningspartner ska öva in en teknik.

12.   Du skall hjälpa till så att Din träningspartner lär sig så bra som möjligt.

13.   Du skall inte vara överlägsen mot Din träningspartner även om du är  tekniskt skickligare. Hjälp din träningspartner i stället.

14.   Du skall aldrig prova någon svår teknik på en som är mindre skicklig än Du själv.

15.   Du skall aldrig försöka göra tekniker som är för avancerade för Ditt  kunnande. Din instruktör avgör när du är redo för avancerade tekniker.

16.   Du skall respektera Din träningspartners signal om att ge upp  (avklappning). Släpp omedelbart Ditt grepp så att ingen blir skadad.

17.   Dina finger- och tånaglar skall vara rena och kortklippta. Du skall även ha   en hel och ren gi (träningsdräkt) och vara ren själv.

18.   Du skall aldrig lära ut eller demonstrera tekniker på annan plats än i träningslokalen, och det skall ske under ordnade former med ansvarig instruktör närvarande.

19.   Du skall ha tofflor eller skor om du går på toaletten.