Bältesystem

Här är bältesordningen som gäller från 16 år och uppåt. Som vuxen kan man gradera på 2 sätt antingen får man bältet av chefsinstruktören när man är redo eller så får man göra en teknisk gradering och visa upp teknikerna till respektive bälte, det ingår även sparring 30 min på den tekniska graderingen.  En teknisk gradering kostar 200 kr inkl bälte.

Det vi väger in vid en gradering är:

  • Teknisk kunskap
  • Hur du kan använda teknikerna i sparring.
  • Mental mognad
  • Tävlings meriter

Allt detta sammataget ger oss en uppfattning om var du står i din utveckling.

belt-system_GBA2

GB Kids och BJJ juniorer använder de grader som finns i bilden nedan. De används i åldrarna 4-15 år. När de sedan fyller 16 övergår man till vuxensystemet ovan. Vid barngradering  sätter vi stor vikt på terminens närvaro och att man är intresserad när man kommer på träningarna och sköter sig.