Program

Vi strävar efter att hjälpa eleverna att få ut mesta möjliga av sin träning. För studenter som engagerar sig och tränar regelbundet så blir jiu-jitsun en livsstil och eleverna kan lätt dra nytta av alla fördelarna med jiu-jitsu eller ” den mjuka stilen” som jiu-jitsun betyder på svenska.

Vi arbetar utifrån att jiu-jitsu är en livslång resa, Master Carlos Gracie Jr har utformat effektiva läroplaner och program med studier som ger utrymme för eleverna att naturligt framsteg från vitt bälte till svart bälte. Klasser och deras respektive kursplaner på Gracie Barra Sverige inte är isolerade från varandra, utan är delar av ett större strukturerad utbildningsplan som kallas program.

Gracie Barra program består av sex (6) huvuddelar:

 

1.Läroplaner: Tekniker organiseras på bästa möjliga sätt för att underlätta elevernas inlärningsprocess. Alla Gracie Barra läroplaner är 16 veckor.

2.Förkunskaper: Den lägsta nivå en elev skall ha eller har åstadkommit för att registrera sig i ett visst program.

3.Träningar: En fastställd tidsperiod under vilken den studerande lär sig de tekniker som ingår i läroplanerna, vi använder flera olika utbildningsmetoder.

4.Trainingsmetoder: Särskilda övningar som syftar till att omvandla kunskap representerade i läroplanerna och undervisas av lärare i kunskaper och färdigheter, vilket säkerställer att den studerande kan tillämpa sina kunskaper och metoder under verkliga förhållanden.

5.Minimumnärvaro: Minst närvaro krävs av studenten för honom eller henne att utvecklas och uppdateras med GB läroplaner.

6.Bältessystem: Hierarkisk gradstruktur designat för att visa studenternas framsteg, enligt sin egen potential. Internationella brasilianska jiu-jitsu förbundets (IBJJF) rangordningssystem används för alla Gracie Barra program.

Vi har 4 olika program  med olika läroplaner och förkunskaps krav. Programmen bygger på att du tränar minst 2 ggr i veckan. Programstrukturen ser ut som nedan:

1. Fundamentalt program – (ca 4 – 6 månaders träning)

2. Avancerat program – Förkunskaper fundamentala programmet (ca 4 – 6 månaders träning)

3. Svartbältesprogram med och utan dräkt – Förkunskaper avancerade programmet ( ca 12 månaders träning)

4. BJJ MMA – Förkunskaper minst det fundamentala programmet.

Alla Gracie Barra studenter har drömmen om att bli ett svart bälte. Men detta är inte ett enkelt mål och det krävs mycket träning och engagemang för att lyckas. För att uppfylla löftet att underlätta elevernas lärande, Gracie Barra programmen är strukturerade logiskt att hålla eleverna motiverade att lära, träna och att kunna utföra teknikerna.

En typisk Gracie Barra eleven börjar med en introklass, där han eller hon kommer att lära sig den övergripande självförsvars strategin i den brasilianska jiu-jitsun, för att därefter registrera sig i det fundamentala programmet. Efter fyra (4) månader av träning och lärande alla tekniker som omfattar grundläggande läroplan, studenten kommer att rekommenderas att gå med i det avancerade programmet. Med åtta (8) månaders utbildning och praktik, ska studenten ha mognad och tillräckligt med kunskap för att registrera dig på GB svartbältesprogrammet där han eller hon kommer att utsättas för alla typer av dynamisk träning, inklusive MMA, BJJ No-Gi och hög BJJ-Gi, så att eleven utvecklar sin egen jiu-jitsu stil , strategi och teknik (er).

Brasilianska jiu-jitsun är en fantastisk och alla kan lära sig sporten och njuta av dess många fördelar. Gracie Barra programmen återspeglar mer än trettio (30) års av Master Carlos Gracie erfarenhet av undervisning och har lyckats förbättra livskvaliten, självkänslan, disciplinen och hälsan för tusentals personer runt om i världen, liksom att producera flera av de bästa jiu-jitsu utövarna världen har skådat.