GB Familjen

Gracie Barra familjen är en global organisation som består av mer än 100 BJJ skolor runt om i världen. Uppdraget för var och en av våra skolor är att träna kropp och själ genom den högsta nivån av BJJ instruktion som ett medel för individuell utveckling och förstärkning av en familjär anda – som går utöver tävlingstänkandet. Inuti GB familjen råder den berömda principen om största möjliga effektivitet genom minsta möjliga ansträngning inte är begränsat till en allmän princip bakom självförsvar teknikerna utan det fungerar som en moralisk ledstjärna som styr beteendet hos varje Gracie Barra jiu-jitsu utövare – lärare och deras elever.

Sedan starten har GB familjen har varit i en ständig tillväxt. Under ledning av Master Carlos Gracie Jr, Gracie Barra har den utvecklats från en liten skola i förort till Rio de Janeiro till att omfatta att mer än hundra skolor runt om i världen.  Dessa utgör en gemenskap av tusentals personer i fem världsdelar.

Denna tillväxt och förändring har dock inte undergrävt våra grundläggande värderingar som ligger till grunden för vår framgång:

  • Broderskap: Framför allt Gracie Barra är en familj. Dess medlemmar är stolta över att vara en viktig del av ett framgångsrikt team som har möjlighet att skapa något mycket större än de själva.
  • Samarbete: Inuti en Gracie Barra BJJ skola finns inga motståndare. Det finns bara träningspartners ”uke” som är engagerade i ett kooperativ lärande som syftar till att göra varandra bättre, inte bara som BJJ utövare, men även som människor.
  •  Disciplin: För att nå höga mål i livet så är disciplin viktigt. Det är inte annorlunda med den brasilianska jiu-jitsun. I en Gracie Barra BJJ skola förordas träningsdisciplin och viljan att offra för högre resultat förstärks i och utanför dojon.
  • Respekt: I en Gracie Barra skola måste alla människor agera med värme och alla behandlas lika oavsett ras, religion, nationalitet, etc. Respekt för hierarkin av grader är också mycket stark auktoriteten hos ett svartbälte är erkänt stark.

Gracie Barra Sweden är känt för sin starka samhörighet och alla strävar åt samma håll för att vi ska bli ett bättre team. Vårt mål är helt enkelt för att ha skitroligt ihop! Om du identifiera sig med de värderingar som vi lever med och har planer på att starta en BJJ skola eller om du redan är med i BJJ gemenskapen, kom med i vår familj!